Thư tín dụng (L/C), hay còn được biết đến là thư tín dụng ngân hàng, thư bảo lãnh thanh toán hay chứng từ tín dụng, là một chứng từ tài chính hợp pháp do ngân hàng hoặc tổ chức tài chính phát hành để đảm bảo thanh toán của người mua cho người bán trong các giao dịch xuất nhập khẩu. Và ngoài ra cũng có các loại thư tín dụng khác nhau với các mục đích khác nhau. Cùng Bazo đi tìm hiểu về các loại thư tín dụng qua bài viết dưới đây nhé!

Các loại thư tín dụng (L/C)

Các loại thư tín dụng

L/C là một hình thức bảo đảm cao và hiệu quả để đảm bảo thanh toán đúng hạn cho người xuất khẩu trong khi thực hiện các giao dịch quốc tế. Và các loại thư tín dụng khác nhau có thể được lựa chọn tùy thuộc vào yêu cầu của mỗi loại doanh nghiệp của bạn.

1Thư tín dụng thương mạiCommercial Letter of Credit
2Thư tín dụng xuất/ nhập khẩu – Export/Import Letter of Credit
3Thư tín dụng ngân hàng có thể chuyển nhượng – Transferable Bank Credit Letter
4Thư tín dụng ngân hàng không thể chuyển nhượng – Non-transferable Bank Credit Letter
5Thư đảm bảo thanh toán có thể hủy ngang – Revocable Letter Of Credit
6Thư đảm bảo thanh toán không thể hủy ngang – Irrevocable Letter Of Credit
7 Thư tín dụng dự phòng – Standby Letter Of Credit
8Thư tín dụng xác nhận – Confirmed L/C
9Thư tín dụng không xác nhận – Unconfirmed L/C
10Thư tín dụng ngân hàng quay vòng – Revolving Bank Credit Letter
11Thư tín dụng giáp lưng – Back To Back L/C
12Thư tín dụng ngân hàng điều khoản đỏ – Red Clause Bank Credit Letter
13Thư tín dụng du lịch – Traveler’s Letter of Credit
14Thư tín dụng trả ngay – Credit on Sight/Sight Credit
15Thư tín dụng có thời hạn – Time Credit/Acceptance Credit

1. Thư tín dụng thương mạiCommercial Letter of Credit

Loại L/C này áp dụng phương thức thanh toán trực tiếp mà ngân hàng phát hành trả tiền cho người thụ hưởng hoặc người xuất khẩu.

2. Thư tín dụng xuất/ nhập khẩu – Export/Import Letter of Credit

Dù là một thư tín dụng ngân hàng xuất nhập khẩu, nó phụ thuộc vào bên sử hữu nó. Nói một cách đơn giản, nếu một thư tín dụng ngân hàng được nhà xuất khẩu sử dụng, nó sẽ được gọi là tín dụng chứng từ xuất khẩu và ngược lại.

3. Thư tín dụng ngân hàng có thể chuyển nhượng – Transferable Bank Credit Letter

Như tên gọi của nó, đây là một loại L/C mà người thụ hưởng có thể chuyển giao quyền của mình cho bên thứ ba. Có nghĩa là những thư đảm bảo thanh toán này có thể chuyển nhượng cho người thụ hưởng tiếp theo trong chuỗi và có sự tham gia của người trung gian.

Người thụ hưởng ban đầu yêu cầu ngân hàng chuyển toàn bộ hoặc một phần thanh toán cho người thụ hưởng thứ hai. Ở đây, người thụ hưởng đầu tiên đóng vai trò là người trung gian.

4. Thư tín dụng ngân hàng không thể chuyển nhượng – Non-transferable Bank Credit Letter

Trái với thư tín dụng có thể chuyển nhượng, thư tín dụng ngân hàng này không thể được chuyển nhượng cho người thụ hưởng khác và bất kỳ người thụ hưởng thứ hai nào cũng có thể ngăn cản việc thanh toán.

5. Thư đảm bảo thanh toán có thể hủy ngang – Revocable Letter Of Credit

Thư tín dụng có thể hủy ngang là một trong các loại thư tín dụng có thể được sửa đổi, hủy bỏ bởi ngân hàng phát hành mà không cần thông báo trước cho người thụ hưởng. Đây là lý do các loại thư bảo lãnh thanh toán này không được sử dụng thường xuyên.

6. Thư đảm bảo thanh toán không thể hủy ngang – Irrevocable Letter Of Credit

L/C không thể hủy ngang là trường hợp các điều khoản và điều kiện không thể được thay đổi hoặc sửa đổi bởi ngân hàng mà không có sự đồng ý trước của bên bán. Chúng an toàn hơn loại L/C có thể thu hồi.

7. Thư tín dụng dự phòng – Standby Letter Of Credit

Thư tín dụng dự phòng tương tự như bảo lãnh ngân hàng mà nhà xuất khẩu có quyền nhận khoản thanh toán từ ngân hàng trong trường hợp bên mua không thực hiện các điều khoản và điều kiện của hợp đồng.

Tóm lại, loại thư tín dụng đảm bảo cho người xuất khẩu rằng người mua sẽ thực hiện phần việc của họ đối với hợp đồng.

8. Thư tín dụng xác nhận – Confirmed L/C

Tín dụng chứng từ có thể là một L/C xác nhận khi nó liên quan đến một ngân hàng khác với ngân hàng phát hành để bảo lãnh cho khoản tín dụng chứng từ. Ngân hàng thứ hai này là ngân hàng xác nhận (ngân hàng của bên bán). Ngân hàng xác nhận đảm bảo thanh toán đúng hạn cho người bán trong trường hợp người mua hoặc ngân hàng phát hành vỡ nợ.

Nói một cách đơn giản, khi ngân hàng xác nhận thêm xác nhận của chính mình vào tín dụng, nó được gọi là LC xác nhận. Tại đây, ngân hàng của người thụ hưởng nộp các chứng từ cho ngân hàng xác nhận.

9. Thư tín dụng không xác nhận – Unconfirmed L/C

Ngược lại với L/C xác nhận, L/C chưa được xác nhận chỉ được đảm bảo bởi ngân hàng phát hành và không liên quan đến xác nhận của ngân hàng thứ hai.

Đơn giản mà nói thì chỉ có ngân hàng phát hành mới có trách nhiệm thanh toán cho người bán trong trường hợp người mua không trả được nợ.

10. Thư tín dụng ngân hàng quay vòng – Revolving Bank Credit Letter

Loại thư tín dụng này có thể được sử dụng để thực hiện nhiều lần rút tiền trong một giới hạn cụ thể trong một khoảng thời gian cụ thể. Các thương nhân toàn cầu sử dụng nó trong trường hợp các chuyến hàng liên quan đến nhiều loại hàng hóa được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.

11. Thư tín dụng giáp lưng – Back To Back L/C

Thư tín dụng giáp lưng được phát hành khi nhà xuất khẩu yêu cầu ngân hàng của mình phát hành L/C có lợi cho nhà cung cấp để đảm bảo nguyên liệu thô. Có nghĩa là có một L/C thứ hai được phát hành cùng với một LC khác để bảo đảm.

Thư tín dụng giáp lưng

Bạn có thể hiểu nó bằng cách lấy một ví dụ về một người trung gian mua hàng hóa từ một bên và bán nó cho bên khác. Ngân hàng phát hành LC giáp lưng được hỗ trợ bởi L/C xuất khẩu.

12. Thư tín dụng ngân hàng điều khoản đỏ – Red Clause Bank Credit Letter

Thư tín dụng ngân hàng điều khoản đỏ là một trong các loại thư tín dụng được sử dụng phổ biến, là nơi mà ngân hàng phát hành của bên mua thanh toán một phần cho người bán trước khi giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ. Điều này đảm bảo một nhà cung cấp nhất định để đẩy nhanh quá trình vận chuyển.

Tóm lại, điều này có nghĩa là có một khoản thanh toán trước khi hàng hóa được vận chuyển cho người mua.

13. Thư tín dụng du lịch – Traveler’s Letter of Credit

Thư này được phát hành cho khách du lịch ra nước ngoài với sự đảm bảo rằng hối phiếu sẽ được ngân hàng phát hành ký tại ngân hàng nước ngoài thực hiện.

14. Thư tín dụng trả ngay – Credit on Sight/Sight Credit

Trong loại thư tín dụng này, các doanh nhân có thể nhận được khoản thanh toán bằng cách xuất trình các chứng từ chính xác (như hối phiếu) cho người cho vay kèm theo thư trả lời. Các LC này cho phép bạn nhận tiền ngay lập tức bằng cách xuất trình tín dụng trả ngay.

15. Thư tín dụng có thời hạn – Time Credit/Acceptance Credit

Hối phiếu trao đổi được ký phát và thanh toán sau một thời gian nhất định giữa bên bán và bên mua được gọi là tín dụng có kỳ hạn. Trong các thư tín dụng này, các hóa đơn này được chấp nhận khi xuất trình và được sử dụng vào ngày đáo hạn tương ứng của chúng.

Trên đây là các loại thư tín dụng có thể được phát hành và sử dụng. Và để có được một thư tín dụng, doanh nhân cần phải cung cấp một số chứng từ nhất định cho ngân hàng phát hành tùy theo từng loại. Như vậy, qua bài viết trên các bạn có thể nắm được các loại thư tín dụng trong hoạt động giao dịch thương mại của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *