L/C là một trong những khái niệm mà ta sẽ thường hay bắt gặp tại các hoạt động của xuất nhập khẩu về vấn đề thanh toán. Có thể hiểu đơn giản đây là bản cam kết của ngân hàng về việc trả tiền của bên xuất khẩu. Để tìm hiểu rõ hơn về chứng từ thương mại quốc tế này, hãy cùng theo dõi Bazo qua bài chia sẻ dưới đây nhé!

Letter Of Credit (L/C) Là Gì?

Letter Of Credit (L/C) là gì?

Letter Of Credit (hay được dùng tắt là L/C) nghĩa là thư tín dụng, là một loại thư do ngân hàng lập ra theo yêu cầu của bên nhập khẩu nhằm cam kết việc trả tiền đúng thời điểm cụ thể cho bên xuất khẩu.

L/C hoạt động độc lập với hợp đồng ngoại thương mặc dù L/C được hình thành dựa trên cơ sở hợp động mua bán giữa 2 bên. Các ngân hàng làm việc với nhau trên cơ sở chứng từ, chứ không quan tâm hàng hóa.

Có thể bạn cũng tìm đọc:

A/N Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì?

T/T Trong Xuất Nhập Khẩu Là Gì?

Incoterms Là Gì?

Chứng từ CO CQ Là Gì?

Các bên tham gia thực hiện chứng từ L/C

 • Người yêu cầu phát hành (Applicant): Người nhập khẩu hoặc là người nhập khẩu ủy thác cho một người khác.
 • Ngân hàng phát hành (Issuing Bank): Ngân hàng phục vụ cho người nhập khẩu.
 • Người hưởng lợi (Beneficiary): Người xuất khẩu hay bất cứ người nào khác mà người hưởng lợi chỉ định.
 • Ngân hàng thông báo (Advising Bank): Ngân hàng thực hiện thông báo L/C (thường là ngân hàng phục vụ cho người xuất khẩu).
 • Ngân hàng được chỉ định (Nominated Bank): Ngân hàng được ngân hàng phát hành chỉ định làm một công việc cụ thể nào đó (thường là thương lượng chiết khấu hoặc thanh toán bộ chứng từ).
 • Ngân hàng xác nhận (Confirming Bank):  Ngân hàng thực hiện xác nhận L/C (thường chính là Ngân hàng thông báo).
 • Ngân hàng chiết khấu (Negotiating Bank): Ngân hàng thực hiện chiết khấu bộ chứng từ theo đề nghị của người hưởng lợi.

Letter Of Credit L/C

Các loại thư tín dụng

Thư tín dụng cũng có rất nhiều loại, dưới đây là các loại thư tín dụng phổ biến trên thị trường ngày nay:

 • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable Letter of Credit).
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable Letter of Credit).
 • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed Letter of Credit).
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable Letter of Credit).
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back Letter of Credit).
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit).
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit).
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal Letter of Credit).
 • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause Letter of Credit).

Nội dung được đề cập đến trong L/C

 • Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C.
 • Loại thư tín dụng: Mỗi loại thư tín dụng đều có tính chất và nội dung khác nhau mà quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan cũng khác nhau nên cần xác định loại thư tín dụng cần mở.
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 • Số tiền, loại tiền: vừa ghi bằng số và ghi bằng chữ thống nhất giá trị với nhau hoặc có thể chỉ cần số tiền bằng số.
 • Thời hạn hiệu lực: Là thời hạn mà ngân hàng mở thư tín dụng cam kết trả cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất khẩu xuất trình đầy đủ bộ chứng từ trong thời hạn đó và trong nội dung mà thư tín dụng yêu cầu.
 • Thời hạn trả tiền: Là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền về sau. Thời hạn giao hàng có thể có thể có quan hệ chặt chẽ với thời hạn hiệu lực của L/C.
 • Thời hạn giao hàng: Là thời hạn quy định bên bán phải chuyển giao hàng cho bên mua kể từ khi thư tín dụng có hiệu lực.
 • Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở giao hàng, nơi giao hàng…
 • Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, chủng loại, trọng lượng, bao bì…
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng nhận xuất xứ…
 • Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng: Là nội dung cuối cùng của thư tín dụng và nó ràng buộc trách nhiệm của ngân hàng khi mở thư. 
 • Chữ ký/ đóng dấu của ngân hàng.

Các thời điểm thanh toán bằng thư tín dụng

Các thời điểm thanh toán bằng L/C chỉ xảy ra ngay sau khi người xuất khẩu đã giao hàng tại hai hình thức sau:

 • L/C at sight (trả ngay): Sau khi giao hàng, bên xuất khẩu thực hiện việc xuất trình bộ chứng từ tới ngân hàng phát hành L/C để yêu cầu thanh toán, sau đó ngân hàng sẽ thanh toán ngay khi nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp theo các điều kiện của thư tín dụng.
 • Deferred L/C (trả chậm): Tức là bên ngân hàng sẽ thanh toán sau 30, 60, 90 ngày… kể từ ngày giao hàng hoặc kể từ ngày nhận được bộ chứng từ xuất trình phù hợp theo các điều kiện của L/C.

Điều kiện để mở thư tín dụng

Ðể có thể mở L/C, doanh nghiệp phải nộp tại ngân hàng các giấy tờ sau:

 • Giấy đăng ký kinh doanh.
 • Tài khoản ngoại tệ tại Ngân hàng (muốn mở tài khoản phải đóng ít nhất 500 USD vào tài khoản chuẩn bị mở) cùng với các giấy tờ sau:
  • Quyết định thành lập Công.
  • Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng.

Quy trình thực hiện thư tín dụng

Trong quy trình thực hiện, thanh toán bằng thư tín dụng, trách nhiệm giao hàng là của bên xuất khẩu còn trách nhiệm thanh toán cho bên xuất khẩu đã chuyển từ người nhập khẩu sang ngân hàng mở L/C. Cụ thể với các quy trình sau:

 1. Bên nhập khẩu làm đơn yêu cầu mở thư tín dụng gửi ngân hàng phục vụ dựa trên các điều khoản của Hợp đồng ngoại thương (kèm theo việc chuẩn bị khoản ký quỹ khoản đảm bảo để mở L/C);
 2. Ngân hàng phát hành thư và gửi tới ngân hàng bên nước xuất khẩu (Ngân hàng thông báo);
 3. Ngân hàng thông báo kiểm tra thư, nếu thư tín dụng là thật thì thông báo cho bên xuất khẩu để kiểm tra nếu có sai sót thì yêu cầu bên nhập khẩu sửa đổi.
 4. Bên xuất khẩu tiến hành giao hàng theo điều kiện đã được quy định trong thư tín dụng đã đề cập;
 5. Bên xuất khẩu lập Bộ chứng từ theo quy định của L/C và gửi tới ngân hàng phục vụ (thường là ngân hàng thông báo);
 6. Ngân hàng của bên xuất khẩu xuất trình chứng từ cho ngân hàng mở L/C để yêu cầu thanh toán tiền; ngân hàng phát hành thư kiểm tra Bộ chứng từ, nếu thấy phù hợp theo quy định của L/C thì tiến hành thanh toán, ngược lại thì từ chối thanh toán;
 7. Ngân hàng phát hành chứng từ cho bên nhập khẩu dựa trên khoản ký quỹ mở L/C ban đầu.

Qua bài viết trên có thể hiểu Letter Of Credit là một phương thức thanh toán mà có sự tham gia của ngân hàng đảm bảo cho mua bán quốc tế được diễn ra an toàn hơn. Đồng thời giúp bạn đọc nắm rõ hơn về khái niệm thư tín dụng. Theo dõi Bazo để đọc những bài viết liên quan nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *