Tỷ lệ xuất nhập khẩu là một giá trị có quan trọng trong ngành xuất nhập khẩu, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp tới việc phát triển nền kinh tế nước nhà. Và đây cũng là một trong những thuật ngữ được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong ngành. Ở bài viết này, Bazo sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu tỷ lệ xuất nhập là gì và tầm quan trọng của nó đối với hệ quả phát triển nền kinh tế đất nước.

 

Tỷ lệ xuất nhập khẩu là gì?

Tỷ lệ xuất nhập khẩu là gì?

Tỷ lệ xuất nhập khẩu (import and export rates) là một khái niệm thường được thấy trong các lĩnh vực kinh doanh để có thể thống kê được số liệu hàng hóa, sản phẩm đã được nhập và xuất đi của các doanh nghiệp, xí nghiệp hoặc của quốc gia.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu là một trong những thông số được đề cập đến trong các việc thống kê, tính toán các thông số, thông tin trong ngành xuất nhập khẩu. Là thước đo tổng các giá trị giao dịch của các mặt hàng sản xuất trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Tầm quan trọng của tỷ lệ xuất nhập khẩu

Chính bởi xuất khẩu và nhập khẩu có mối liên hệ chặt chẽ với nhau trong việc đánh giá tổng quát ngành xuất nhập khẩu thông qua các giá trị số. Đồng thời, sự chênh lệch giữa tỷ lệ xuất khẩu và nhập khẩu nói lên sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu là những giá trị mang tính chính xác cao, mang lại cái nhìn rõ nét, rõ ràng, minh bạch hơn để người quan sát có thể dễ dàng so sánh số liệu hơn. 

Tỷ lệ xuất nhập khẩu là giá trị được ưu tiên bởi nó thể hiện rõ ràng sự tăng trưởng, phát triển của ngành trong các doanh nghiệp, xí nghiệp.

Công thức tính tỷ lệ xuất nhập khẩu

Thông số, số liệu giá trị sản lượng có thể được tính một cách chính xác thông qua công thức tính tỷ lệ xuất nhập khẩu. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, hay tổng kim ngạch xuất nhập khẩu được tính bằng cách cộng tổng tất cả các giá trị xuất khẩu và tổng giá trị nhập khẩu.

Khi đã biết được tổng giá trị xuất khẩu và nhập nhập thì ta có thể tính được tỷ lệ xuất nhập khẩu là:

Tỷ lệ xuất nhập khẩu = (Tổng giá trị xuất khẩu/ Tổng giá trị nhập khẩu) x 100%

Cán cân xuất nhập khẩu được tính bằng công thức:

Cán cân xuất nhập khẩu = Giá trị xuất khẩu – Giá trị nhập khẩu (trong cùng một nền kinh tế)

Tỷ lệ xuất nhập khẩu thường được đưa ra để so sánh sự tăng trưởng giữa các kỳ hạn khác nhau trong nền kinh tế hoặc giữa hai nền kinh tế khác nhau.

Yếu tố ảnh hướng tới tỷ lệ xuất nhập khẩu

Tỷ lệ xuất nhập khẩu có thay đổi khi tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu có biến động, bị tác động đến việc xuất khẩu hoặc nhập khẩu dẫn đến những thay đổi. Sự thay đổi này phụ thuộc vào các yếu tố chủ quan và khách quan từ nhiều nguồn tác động.

Tỷ lệ xuất nhập khẩu

Ảnh hưởng bởi các nguồn tài nguyên, nhân lực

Các nguồn tài nguyên, nhân lực có vai trò quyết định đến chất lượng sản xuất. Sự thay đổi của yếu tố này tác động mạnh mẽ đến tổng giá trị của ngành xuất khẩu và đồng thời ảnh hưởng tới nhập khẩu.

Và trình độ nguồn nhân lực cũng như các yếu tố công nghệ thay đổi trong sản xuất ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng hàng hóa, sản phẩm được sản xuất ra trong thời điểm nhất định. 

Ngoài ra, nguyên liệu sản xuất đầu vào của nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan như thời vụ, những yếu tố khó lường trước được.

Ảnh hưởng bởi chính sách nhà nước

Ngành xuất nhập khẩu để được kinh doanh, hoạt động cần phải có sự thông qua, chấp thuận của các cơ quan nhà nước, được cấp phép hoạt động, kinh doanh, buôn bán các mặt hàng hợp pháp. Từ đó cho thấy sự thấy đổi các chính sách nhà nước có ảnh hưởng trực tiếp tới các giá trị, tỷ lệ xuất nhập khẩu là không thể tránh khỏi.

Một số tác động từ chính sách nhà nước ảnh hưởng tới tỷ lệ xuất nhập bằng các việc như đánh thuế, chính sách mở/ đóng biên giới, …

Các nhà lãnh đạo cảu Nhà nước đại diện cho pháp luật, tác động tới ngành xuất nhập khẩu thông qua các chính sách kinh tế.

Ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu

Tỷ lệ xuất nhập khẩu ảnh hưởng từ yếu tố toàn cầu

Việc có biến động chung tới nền kinh tế toàn cầu có ảnh hưởng rõ ràng tới tổng giá giá trị ngành xuất nhập khẩu. Các nền kinh tế lớn sẽ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền kính tế chung nếu có xảy ra biến cố. Và các nước tham gia liên minh chung có nhiều giao kết với nhau cũng có sức ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế thị trường thế giới.

Tóm lại, tỷ lệ xuất nhập khẩu là thông số, giá trị định hướng sự phát triển của ngành xuất nhập khẩu. Bài viết trên cũng đã lý giải khái niệm tỷ lệ xuất nhập khẩu là gì cũng như một số thông tin cơ bản cần nắm được. Theo dõi Bazo để nhận đọc những bài viết viết liên quan nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *