Nhựa UHMW PE

Liên hệ

Nhựa UHWE PE
Nhựa UHMW PE
Chủng loại

UHMW PE, UHMW PE AST, UHMW PE + Borron

Phân loại

Dạng tấm, Dạng cây

Thông tin sản phẩm

Chủng loại

UHMW PE, UHMW PE AST, UHMW PE + Borron

Phân loại

Dạng tấm, Dạng cây